Styrelse

Styrelsen består av:

Ordförande: Maria Lindgren.
Kassör: Gun-Marie Stenlund.
Sekreterare: Andreas Renöfält.
Ledamöter: Robin Lindberg, Fredrik Nilsson & Benjamin Ahlgren.
Suppleanter: Lena Vestin, Ronny Strömqvist.
Ungdomsrepresentant: Sara Renöfält.
Valberedning: Nina Holmlund, Mikael Nilsson.

Revisorer: Arne Lindgren, Jan Stormare.


Kontakta styrelsen