Träningar

Utomhusträningar under sommaren, (start 28 maj 2017)
Torsdagar 18.00, Rödåsel
Söndagar 18.00, Rödåsel


Inomhusträningar under vintern 2016-2017
Vindelns badhus, söndagar, kl. 16:00.Vid flyttad eller inställd träning meddelas det via facebooksidan.


Om ni har några frågor kan ni ringa till tränarna på följande nummer:
Namn Mobil
Robin Lindberg 070-588 22 13
Benjamin Ahlgren      073-8133433
Maria Lindgren 070-2730941